Pod koniec listopada 2020 Sejm RP uchwalił rok 2021 Rokiem Stanisława Lema. W dniu 12 września bieżącego roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy science-fiction. Na prośbę wałbrzyskiego stowarzyszenia „Composingart” wykonałem karykaturę Stanisława Lema. Karykatura zostanie zaprezentowana na wystawie będącej jednym z punktów Projektu Lem 2021 – projekt ten ma na celu uczczenie osoby wybitnego pisarza przy okazji ogłoszenia roku 2021 rokiem Stanisława Lema. Więcej informacji na stronie http://composingart.pl/